Hanarol.pl
Dotacje
Dotacje

Firma Hanarol Artur Potas realizuje następujące projekty:

Dotacje na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności pracy, optymalizacja czasu pracy i procesów produkcji. 

Wartość projektu: 106 032,09 zł