Hanarol.pl
Dotacje
Dotacje

Firma Hanarol Artur Potas realizuje następujące projekty:

- - -

Dotacje na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności pracy, optymalizacja czasu pracy i procesów produkcji. 

Wartość projektu: 106 032,09 zł

- - -

Dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiebiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego produktu. 

Wartość projektu: 1 463 560 zł. w tym dofiunansowanie w wysokosci 844 026 zł.