Hanarol.pl
Współpraca
Projekty

Hanarol sp. z o.o. (dawniej Hanarol Artur Potas) bierze udział w następujących programach.

- - - - - - - -

Projekt i wdrożenie systemu innowacyjnych rolet okiennych w ramach Podddziałania 2.3.5. Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego systemu osłon wewnętrznych.

Zakres projektu obejmuje działania z zakresu projektowania wzorniczego prowadzące do opracowania nowych wzorów rolet oraz zakup maszyn niezbędnych do ich produkcji.

Planowanym efektem jest kompleksowe przygotowanie i uruchomienie sprzedaży nowego produktu oraz dostosowanie procesu produkcyjnego do celów projektu.

Wartość projektu: 1 817 398,80 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 844 026,00 zł.

- - - - - - - -

Projekt dotacji na kapitał obrotowy dla Hanarol sp. z o.o. (dawniej Hanarol Artur Potas) w ramach programów:

  • POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu jest dofinansowanie wdrożenia innowacji oraz rozwiązań związanych z wprowadzeniem nowych produktów.

Planowanym efektem jest podniesienie efektywności całości działań przedsiębiorstwa, z naciskiem na efektywne wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.

Wartość projektu oraz wkład funduszu: 106 032,09 zł.